top of page

VIKTIG MELDING 

BUSSREKLAME

Innsikt

Reklame bak på buss er en kostnadseffektiv mediekanal med høy oppmerksomhet.

I arbeidet med å utvikle reklamen bak på buss er det viktig å ta med noen grunnleggende vurderinger.

«Store formater og super plassering alene er ikke nok. Både budskap og utforming er avgjørende for å bli lagt merke til. Her er noen tips om hva du bør tenke på»!

1. Du har bare noen sekunder på deg til å gripe oppmerksomheten til folk som passerer

    Derfor er det viktig at budskapet er enkelt og tydelig, samt at avsender kommer godt frem.

2. Foto og/eller grafiske elementer er like viktige som ord.

    Sørg for at disse elementene tydeliggjør budskapet og skaper et helhetlig inntrykk.

3. Bruk tydelige skrifttyper.

    Teksten må være stor og tydelig nok til å kunne oppfattes på avstand.

4. Vær kortfattet og tydelig i budskapet.

    De mest effektive utendørskampanjene er de som er lettest å oppfatte.

    Hold teksten kort og presis. Presenter et tydelig budskap uten tvetydighet.

5. Vær bevisst fargebruken.

    Noen fargekombinasjoner kan redusere lesbarheten. Fargebruk er avhengig av budskapet 

    ditt. Utnytt fargenes signaleffekt for å oppnå ønsket inntrykk.

6. Gjør det så enkelt som mulig for målgruppen til å forstå budskapet.

    Fokusér på sentrale visuelle elementer. Less is more.

7. Benytt gjerne integrert kommunikasjon på flere medieplattformer for økt kampanjeeffekt.

bottom of page